MENU
 • Rehablitacja w domu pacjenta
 • Kinesiotaping - plastrowanie dynamiczne
 • Masaż antycellulitowy bańką chińska
 • Ciepłolecznictwo
 • Elektrostymulacja
 • Terapia manualna
 • Masaż leczniczy

O mnie

                                                    kilka słów o mnie :)

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Tytuł magistra fizjoterapii uzyskałam w roku 2014 r. 

Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 2012 zaczęłam swoją przygodę w zawodzie. Od 15.05.2012 - Szpital Specjalistyczny im Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na oddziałach: Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej, Nefrologii, Onkologii, Ginekologii, Intensywnej Opieki Medycznej.

Zajmuję się głównie rehabilitacją w schorzeniach neurologicznych, jak i ortopedycznych, ale również mam duże doświadczenie z pacjentem onkologicznym oraz kobietami w ciąży.

W roku 2013 ukończyłam kurs IBITA Bobath – dla dorosłych jest to najważniejszy dla mnie kurs, jak również kurs PNF ukończony w roku 2012. Cały czas się doszkalam i pogłębiam swoją wiedzę poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia oraz konferencje sympozja i artykuły medyczne.

Doświadczenie zawodowe:

 • 20.07-28.08-2009 praktyka w 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ w Krakowie 30-901   Kraków, ul. Wrocławska 1-3 na oddziale Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii
 • 01.07-30.08-2010 praktyka w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,, REH – MED.” na oddziale fizykoterapii
 • 13.07-23.08-2011 praktyka  Krakowskie Centrum Rehabilitacji ul. Modrzewiowa 22 30-224 Kraków na oddziale chirurgii urazowej ortopedii i rehabilitacji
 • 20.06-30.09-2011 praktyka NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie na oddziale ginekologiczno-położniczym

Praca w zawodzie:

 • Od 15.05.2012 - Szpital Specjalistyczny im Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na oddziałach: Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej, Nefrologii, Onkologii, Intensywnej Opieki Medycznej.

dodatkowo:

 • Od 13.01.2015 - Mistaza - gabinet rehabilitacyjny.
 • Od 14.01.2013 - do nadal; Praktyka prywatna - wizyty domowe , rehabilitacja w domu pacjenta.

Kursy i szkolenia:

04.12.2011 Kurs masażu dla kobiet w ciąży

08.12.2011 Kurs masażu klasycznego

27.10.2011 Kurs masażu gorącymi kamieniami

14-15.01.2012 Kurs Kinesiology Taping

26-27.05.2012 Kurs Instruktora Masażu Shantala

01.03. – 05.03.2012, 10.05-14.05.2012 Kurs PNF 

18-28.07.2013 02-06.11.2013 Kurs IBITA Bobath – dla dorosłych

01-02,12,2014 Kurs Podstawy terapii ręki

25,04,2015 Kurs Terapia lustrzana i trening mentalny

19-23,05,2015 Kurs Analiza i terapia zaburzeń chodu

Moje publikacje naukowe:

 • Artykuł naukowy ,, Świadomość zdrowotna kobiet w okresie przedkoncepcyjnym i w czasie ciąży"  w czasopiśmie naukowym pt Przegląd Lekarski
 • Artykuł naukowy ''Opinia badanych kobiet w ciąży dotycząca ważności uczestnictwa w szkole rodzenia jako formy przygotowania do porodu" w czasopiśmie naukowym pt Przegląd Lekarski

Uczestnictwo w konferencjach:

 • Uczestnictwo bierne w konferencji szkoleniowej ,,Nowoczesne metody – Biofeedback w podstawowej rehabilitacji” Katowice 25.01.2013
 • Uczestnictwo bierne w konferencji naukowo – dydaktycznej ,,Neurodynamika – możliwości zastosowania i efekty terapii” Katowice 14.11.2012
 • Uczestnictwo czynne  w konferencji naukowej „Fizjoterapia i aktywność zdrowotna”, Sesja tematyczna: Fizjoterapia w Chorobach Wewnętrznych temat wykładu ,, Świadomości zdrowotna kobiet dotycząca ważności przygotowania się do ciąży i porodu w Szpitalu Specjalistycznym im Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Katowice 26-27.11.2014r.

Zainteresowania:

książka, muzyka, psychologia, podróżowanie, neurologia, ginekologia.

Moje mocne strony:

punktualna, ambitna, komunikatywna, cierpliwa, dążąca do wyznaczanych  sobie celów, sumienna, pracowita,  odpowiedzialna, z wysoką kultura osobistą, miła, otwarta